Pieredzes apmaiņas konference par godu Taivānas maršējošā orķestra Tiaņ Guo devītajai gadadienai

Ir pagājuši deviņi gadi, kopš 2006. gadā Taivānā tika izveidots Tiaņ Guo maršējošais orķestris (Dievišķās Zemes maršējošais orķestris). Kopējais orķestra dalībnieku skaits ir sasniedzis četrus simtus, un tas joprojām turpina pieaugt. Lai kopīgi paaugstinātos pilnveidošanās procesā un uzlabotu savu muzikālo izpildījumu, vairāk nekā 300 orķestra dalībnieku 2015. gada 12. un 13. decembrī pulcējās Taivānā, lai kopīgi mācītos Likumu, dalītos pieredzē un noturētu mēģinājumus.

Turpinājumā par dažām orķestra dalībnieku pilnveidošanās pieredzēm, kas tika nolasītas konferencē.

Izskaust pieķeršanās, koordinējoties orķestra darbā

Huanas kundze pievienojās orķestrim 2006. gadā, un tā paša gada maijā sāka darboties kā orķestra koordinatore. Pirmais, ar ko viņai nācās saskarties, bija konflikta novēršana orķestra dalībnieku vidū, kura rezultātā viņai, iespējams, vajadzētu pazemināt amatā vienu no kādas atsevišķas instrumentu grupas vadītājiem. Viņa atradās dilemmas priekšā un nopietni aizdomājās par to, kā runāt ar šo vadītāju, tai pašā laikā neliekot viņai zaudēt entuziasmu. Pēc uzcītīgas Likuma mācīšanās viņa izpratusi, ka atslēga tam visam ir labestībā un ikviens var mainīties uz labo pusi.

Huanas kundze uzņēmās iniciatīvu runāt ar grupas vadītāju un ar labestību norādīt, kurā jautājumā viņai būtu jāpaaugstinās. Grupas vadītāja labprāt uzklausīja Huanas kundzi un bija gatava mainīties. Pāris mēnešu laikā konflikts tika atrisināts. Šī incidenta laikā orķestra dalībnieki paaugstināja savu sirds būtību kā vienots ķermenis.

Kādu citu reizi Huanas kundze ievērojusi, ka daži orķestra dalībnieki izvairās no konkrētu koordinatora uzdoto pienākumu izpildes. Tas viņu sarūgtinājis. Tomēr, raugoties sevī, viņa atklājusi, ka tieši viņas skaudība un pieķeršanās bija iemesls tam, ka viņa jutās sarūgtināta. Ar mierīgu prātu viņa mācījās Likumu un raidīja taisnās domas. Viņas sarūgtinājums izgaisa kā nebijis. Kopš tās reizes Huanas kundze vienmēr sev atgādina, ka savas negatīvās domas ir jāiznīcina ar taisnām domām. Huanas kundze atklāja, ka viņas sirds ir kļuvusi plašāka un viņa pati kļuvusi atvērtāka.

Vispirms vienmēr domāt par citiem un mācīties iekļauties kolektīvā

Janas kundze, mežragu grupas vadītāja, sāka pilnveidoties 2004. gadā. Viņa pievienojās orķestrim tā izveidošanās sākumposmā. Janas kundze sacīja: „Grupas vadītājam nepieciešamas ne tikai pedagoga dotības, bet arī prasme koordinēt grupas darbu. Agrāk es sūdzējos par to, ka manas grupas dalībnieki ir pasīvi. Taču pamazām es iemācījos vispirms domāt par citiem un iekļauties kolektīvā. Es vairs neesmu tik nepacietīga kā agrāk. Uzlabojot savu pacietības spēju, es atklāju, ka bija uzlabojusies arī mana spēja labāk komunicēt ar grupas biedriem, kas stipri atviegloja manu darbu.”

Paust atskaņotās mūzikas spēku ar tīru apziņu

Vanas kundze pilnveidojas pēc Dafa vairāk nekā 10 gadus, viņa ir flautistu grupas vecākā dalībniece. Agrāk viņa satraucās, ja ievēroja, ka citi pieļauj kļūdas. Piedaloties parādēs, visa viņas uzmanība bija vērsta uz citu kļūdām. Tomēr drīz vien viņa atskārtusi, ka šīs viņas negatīvās domas rada traucējumus visam orķestrim.

Vanas kundze atgādināja sev par to, ka viņai jākoncentrējas tikai pašai uz savu izpildījumu un ar taisnām domām jāpalīdz citiem orķestra dalībniekiem. Viņa sacīja: „Kad es pilnībā koncentrējos uz to, lai mūzikas izpildījuma laikā mana apziņa būtu skaidra - ar domu par glābiņa sniegšanu visām dzīvajām būtnēm -, es sajutu, ka tā izpaužas mana dievišķā daba. Es sajutu saskaņu mūsu starpā un enerģiju citā dimensijā. Tā bija Budas Likuma neizmērojamā spēka izpausme.”

Uzlabot savu sirds būtību — tā ir atslēga mūsu izpildījuma uzlabošanai

Sje kungs spēlē tūbu. Viņš jau ilgāku laiku no sirds bija vēlējies pievienoties orķestrim pēc tam, kad bija redzējis tā uzstāšanos. Lai gan Sje kungam bija ceļa negadījumā gūta trauma un viņš nebija mācījies mūzikas teoriju, viņa uzcītīgais darbs un pašaizliedzība nesa augļus. Viņš daudz laika pavadīja, vingrinoties vienatnē. Sje kungs ievēroja, ka tad, kad viņš ir labestīgs savā ikdienas dzīvē un pilnveidojas savā sirdī, arī mūzika viņa izpildījumā skan labāk.

Sje kungs atceras: „Reiz mūsu tūbas spēlētāju grupa, neskatoties uz ilgstošiem mēģinājumiem, nepavisam nebija uzdevuma augstumos. Galu galā mēs nolikām malā instrumentus un sākām dalīties izpratnē par to, kur mums ir trūkumi. Pēc tam, kad spējām paaugstināties vienotā ķermenī, katra atsevišķā dalībnieka izpildījums kļuva precīzāks. Mūs ārkārtīgi pārsteidza šī pieredze.”

Janas kundze jau piecus gadus orķestrī spēlē trompeti. Viņu bija aizkustinājis orķestra izpildījums - gluži tāpat kā Sje kungu -, un viņa sajuta vēlēšanos pievienoties orķestrim. Janas kundze turpināja uzcītīgi vingrināties un mudināja sevi pilnveidoties, nepalaižoties slinkumā. Viņa sacīja: „Ir ļoti svarīgi uzlabot mūsu prasmi muzicēt, jo tāda ir mūsu misija — demonstrēt Faluņ Dafa skaistumu ar mūzikas palīdzību. Bet vēl svarīgāk ir lūkoties sevī. Kad es pilnveidojos savā sirdī, man ir daudz vieglāk sasniegt tīrāku skanējumu. Nesen, citu orķestra dalībnieku iedrošināta, es sāku skaidrot patiesību par Faluņ Dafa ķīniešu tūristiem.”

Orķestra dalībniekus dziļi saviļņoja konferencē nolasītās pieredzes. Viņi augstu vērtē kopā noieto pilnveidošanās ceļu — gan veiksmes, gan neveiksmes. Viņi ir pilni apņēmības izpildīt savu misiju un strādāt kopā, lai pilnveidošanās procesā uzcītīgi virzītos uz priekšu.

Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154203.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.