Horvātijas Parlaments ratificē Konvenciju pret cilvēku orgānu tirdzniecību

Horvātijas parlaments ar vienprātīgu balsojumu 2019. gada 1. martā ratificēja Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību, kļūstot par astoto Eiropas valsti, kas pieņem šo vienošanos.

Konvencija tika izstrādāta 2015. gadā pēc tam, kad Eiropas Parlaments 2013. gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja Ķīnas režīma valsts sankcionēto orgānu izņemšanu ieslodzītajiem, kuri tiek turēti apcietinājumā viņu pārliecības dēļ un kuri nav devuši tam savu piekrišanu, tostarp no daudziem Faluņgun praktizētājiem, kas ieslodzīti viņu reliģisko uzskatu dēļ, kā arī ieslodzītajiem uiguriem un tibetiešiem.

Tā kā Horvātijā ir attīstīta ētiska un profesionāla transplantācijas sistēma, tās valdība ir uzsvērusi Horvātijas vadošo pozīciju orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā. Ratificējot šo Konvenciju, Horvātija pievienojas iniciatīvai stiprināt starptautiskos sadarbības mehānismus cilvēku orgānu tirdzniecības novēršanā un efektīvā saukšanā pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas noteikti šajā Konvencijā.

Papildus sodāmībai par nelikumīgu orgānu ieguvi, Konvencija arī uzliek par pienākumu sodīt par šādu darbību atbalstīšanu un kūdīšanu uz tām, kā arī par orgānu donoru vai saņēmēju vervēšanu nelikumīgai transplantācijai.

Parlamenta loceklis Dr. Branimirs Buncs (Branimir Bunjac) parlamenta sēdes laikā teica: "Mūsu tautieši tajā neapzināti piedalās kā šādu pakalpojumu izmantotāji – viņi ceļo ārzemēm, īpaši uz Ķīnu, lai ātri iegūtu orgānus. Ir jāuzdod jautājums – kā tas iespējams, ka Ķīnā, atšķirībā no Eiropas Savienības, nav gaidīšanas perioda?"

Viņš minēja starptautisko organizāciju secinājumus par to, ka jau vairāk nekā desmit gadus, neraugoties uz orgānu ziedošanas sistēmas trūkumu valstī, Ķīna veic līdz pat 100 000 transplantāciju gadā.

"Kad jūs jautājat Ķīnas valdībai par šādu orgānu avotu, viņi to pamato, sakot, ka orgāni iegūti no uz nāvi notiesātajiem ieslodzītajiem," viņš teica. "Tomēr Ķīnā katru gadu ir tikai 2000 šādu ieslodzīto, kas acīmredzami nav pietiekami tik lielam transplantātu skaitam."

"Seši visaptveroši starptautiski ziņojumi norāda uz to, ka visbiežāk izplatītais orgānu avots Ķīnā ir pārliecības dēļ ieslodzītie. Teiksim atklāti – tie ir ticīgie, un lielākā daļa no viņiem ir budisma sistēmas Faluņgun praktizētāji, kam seko kristieši, tibetieši un uiguru musulmaņi."

"Pēc šiem ziņojumiem Ķīnas vadība atbildēja, ka tie ir melnā tirgus rādītāji. Tomēr visas transplantācijas Ķīnā tiek veiktas valsts slimnīcās, valsts uzraudzībā. Tāpēc šāda informācija nešķiet ticama," piebilda Dr. Buncs.

Parlamenta loceklis Dr. Branimirs Buncs runā par orgānu piespiedu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem Ķīnā.

Norādot uz Itālijā, Spānijā un Čehijā spēkā esošajiem likumiem, kas aizliedz šo valstu pilsoņiem doties uz Ķīnu, lai iegūtu nelikumīgi izņemtus orgānus, Dr. Buncs brīdināja, ka pati par sevi Konvencijas pieņemšana neatrisinās šo problēmu pilnībā.

"Jāturpina izstrādāt papildu tiesību aktus, jo īpaši ņemot vērā Horvātijas vadošo pozīciju transplantācijas medicīnā. Tādējādi mums būtu jākalpo par piemēru gan likumdošanā, gan praksē," viņš teica.

Horvātijas valdība ir paziņojusi par turpmākām iniciatīvām – informēt veselības aprūpes speciālistus un plašāku sabiedrību par šīs problēmas apmēriem, lai viņi varētu atpazīt, novērst un ziņot par neētisku transplantācijas praksi.


Avots: Croatian Parliament Adopts Convention Against Organ Trafficking

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.